Spørsmål og svar

Send ditt spørsmål til post@bevegelsesloftet.no

Hvorfor skal jeg bruke min dyrekjøpte tid til å lese artikler bevegelsesløftet.no?

Hvis vi ikke tar helt feil er du som oss andre, og plages regelmessig av den velkjente tidsklemma. Likefullt etterstreber du å holde deg faglig oppdatert, helst på mer enn ett område. Bevegelsesløftet er en plattform med fokus på muskelskjelett og bevegelse hvor forskning sammenfattes og tilgjengeliggjøres på en lettfattelig måte. Ved å følge med oss videre kan du dermed lette litt på samvittigheten. I alle fall hva MSK angår.

Hvilken betydning har muskelskjelett for helsa til Ola Nordmann?

Ola og vi som jobber med MSK til daglig mener åpenbart at muskelskjelett er viktig. Statistikken viser at korsryggsmerter er ledende årsak til helsetap (YDL) i Norge. I tillegg er en av tre tapte arbeidsdager i Norge relatert til muskel- og skjelettplager. Les mer om dette her: Perspektiver fra MSK-feltet.

Hva er hovedforskjellen på en kiropraktor og andre behandlere innen muskel- og skjelettfeltet?

For pasientene bærer kanskje opplevelsen av selve behandlingsdelen preg av likhet til andre behandlere av muskel og skjelett. Kiropraktorer skiller seg ut ved å være de eneste muskel- og skjelettaktører i Norge med en fulltids 5-årig universitetsutdannelse, og fungerer som primærkontakter i helsevesenet. Dette innebærer at de er autorisert helsepersonell med rett til å sykemelde samt henvise til bildediagnostikk og spesialisthelsetjenesten. Fysioterapeuter med etterutdanning innen manuellterapi innehar de samme henvisning- og sykemeldingsrettigheter.

Finnes det kiropraktorutdanning i Norge?

Nei, ikke per dags dato. Det er gitt grønt lys fra Stortinget for å opprette en kiropraktorutdannelse i Norge, og forhåpentligvis ser denne dagens lys i nærmeste fremtid. Dette vil være med på å styrke ekspertisen og forskningen rundt muskel- og skjelettplager i Norge.

Hvor lenge varer en konsultasjon hos en kiropraktor?

Dette varierer noe fra kiropraktor til kiropraktor. Åtte av ti bruker 30-50 minutter på en førstegangskonsultasjon, og det er mest vanlig å sette av 15-20 minutter til oppfølgende konsultasjoner.

Hvor mye koster en konsultasjon hos kiropraktor?

Kiropraktorer setter sine egne priser og derfor vil du finne stor prisvariasjon. Hos de fleste koster en førstegangskonsultasjon mellom 500-700 kr og oppfølgende konsultasjoner mellom 350 og 550. Prisene varierer også etter hvor mye tid kiropraktoren setter av til timen.

Hva slags behandling utfører en kiropraktor selv?

Når det er indikasjon for konservative behandlingstiltak har kiropraktoren flere behandlingsmodaliteter å tilby. Hos de aller fleste utføres leddmanipulasjon ofte. Ulike bløtvevsteknikker er også svært vanlig. Utover passive behandlingstyper er det vanlig at pasienter instrueres i varierte trenings- og rehabiliteringsprogram. En aktiv tilnærming til muskel- og skjelettsmerter blir hyppig valgt. Det er relativt vanlig at kiropraktorer henviser til andre for behandling.

Hva slags plager kan behandles av en kiropraktor?

Generelt kan man si at kiropraktorer behandler plager i bevegelsesapparatet. Hva de ulike kiropraktorene spesialiserer seg i varierer i stor grad. Kiropraktorer har god kunnskap innen utredning og behandling av plager relatert til columna (ryggraden). Utover dette er det vanlig å behandle plager relatert til ekstremitetene slik som skuldre, hofter, knær etc. Mange jobber med problemstillinger slik som hodepine, svimmelhet og idrettsskader.

Hvor mange behandlinger får pasientene hos kiropraktor?

Tall fra HELFO viser at pasienter som går til kiropraktor behandles i gjennomsnitt 5-6 ganger per problemstilling. Antallet behandlinger varierer naturligvis mellom kortvarige og langvarige smertetilstander.

Har kiropraktorer refusjonsavtale med HELFO?

Ja, kiropraktorer med autorisasjon har oppgjørsavtale med HELFO hvor det gis refusjon for 14 behandlinger per år per pasient.