Om kiropraktoren

Kiropraktoren har vært offentlig autorisert siden 1989, og fungerer som primærkontakt i det norske helsevesenet.

Kiropraktorer diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. De har henvisningsrett, både til bildediagnostikk og spesialisthelsetjenesten. I tillegg har de mulighet for å sykemelde i opp til 12 uker. Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget gjennom refusjonsavtale med HELFO. De aller fleste jobber i privat praksis, med hovedandelen i tverrfaglige praksiser hvor de jobber sammen med fysioterapeuter og/eller andre helsefaggrupper. Et økende antall kiropraktor er aktive innen forskning og arbeid i offentlig sektor.

Utdanning

Per dags dato utdannes ikke kiropraktorer i Norge. Det er fra Stortinget blitt vedtatt at utdanning skal etableres, men tidsrammen for dette er fortsatt usikker. I dag kommer majoriteten av landets kiropraktorer fra utdanningsinstitusjoner i England og Danmark.

Utdanningen er på mastergradsnivå (minst fem år på heltid), og kiropraktorer er de eneste primærkontaktene innenfor muskel og skjelett med en så omfattende utdanning. For å bli autorisert kiropraktor i Norge kreves det en utdannelse hos en ECCE-godkjent (European Council on Chiropractic Education) utdanningsinstans. Dette følges opp av en ettårig turnustjeneste i Norge som i tillegg til ansvar for egne pasienter består av gjennomgang av epikriser, journaler og henvisninger samt obligatoriske kurs i regi av Norsk Kiropraktorforening.

Hvilke pasienter bruker kiropraktor?

Samlet ser Norges tilnærmet 1000 kiropraktorer i overkant av tre hundre tusen pasienter hvert år, og hver tredje pasient som oppsøker helsehjelp for smerter i muskler og ledd går til kiropraktor. En kiropraktor gir behandling og veiledning til lidelser i bevegelsesapparatet.

For mer informasjon, gå til «spørsmål og svar»