Om Bevegelsesløftet

Med økende antall mennesker, både unge og gamle, som oppsøker primærkontakter for muskel- og skjelettplager, øker fokuset på viktigheten av god informasjon, riktig diagnostisering og beste tilnærming og behandling.

Muskel- og skjelettplager er det som viser seg å koste mest og ramme flest¹. Bevegelsesløftet anser det derfor som viktig å øke kunnskap om muskel- og skjelettplager og hva som kan gjøres for å forebygge disse, og hvordan du skal håndtere situasjonen. Bevegelsesløftet lover å følge med på det som gir deg og dine pasienter bedre helse i bevegelsesapparatet.

Å holde seg oppdatert er elementært da tilnærmingen til muskel- og skjeletthelse er under stadig utvikling. Sammen med deg ønsker vi å gjøre et bevegelsesløft mot en bedre muskel- og skjeletthelse!

Referanser

  1. Lærum, E., S. Brage, C. Ihlebæk, K. Johnsen, B. Natvig and E. Aas Et muskel- og skjelettregnskap: forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet: MST-rapport 1/2013. Oslo, Oslo universitetssykehus – Ullevål, Muskel og Skjelett Tiåret (MST). (2013)