Forfatter: Håvard Nordås

  • Benign Posisjonell Paroksysmal Vertigo

    Benign Posisjonell Paroksysmal Vertigo

    Forsidefoto: Shutterstock Av: Håvard Nordås, kiropraktor ved Flekkefjord/Kvinesdal kiropraktorklinkk Dette innlegget fokuserer på svimmelhet med relasjon til Benign posisjonell paroksysmal vertigo (BPPV). Definisjon – svimmelhet Faguttrykket for svimmelhet er vertigo. Vertigo er en falsk følelse av bevegelse. Svimmelhet er en upresis paraplybetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet, eller gyngefølelse (nautisk vertigo). Når […]